rew
Ulaş OSB Mah. 207. Sokak No:1/1 Ergene2 OSB Ergene/Tekirdağ

Sektörel Haberler

Geri Dönüştürülebilen Maddeler

Çöpün içindeki geri dönüştürülebilir malzemelerin önemli bir miktarını teknoloji atığı olarak da adlandırılan elektrikli ve elektronik malzemelerden ortaya çıkan atıklar oluşturmaktadır.Diğer oluşan atıklar ise akümülatörler, araç lastikleri, beton, röntgen filmleri, yiyecek ...

Geri Dönüşümün Faydaları

Üzerinde uzlaşmaya varılan geri dönüşüm tanımlarından birisi de, "doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli atık yönetim biçimi olduğudur.Tabii ...

Geri Dönüşüm Nedir ?

Tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Kaynak israfını önlemenin yanında, hayat standartlarını yükseltme çabaları ve ortaya çıkan enerji krizi ile bu gerçeği gören gelişmiş ...

« »